Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików Cookies

zamknij i nie pokazuj więcej
Pobierz Flash Player
strona główna .. dodaj do ulubionych .. mapa strony
Rozliczenie PIT z PITax.pl
HISTORIA I CELE
Stowarzyszenie REMEDIUM jest organizacją pozarządową non-profit. Od marca 2004 roku jest również organizacją pożytku publicznego. Powstało w roku 2002 z inicjatywy pracowników i przyjaciół Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz rodziców osób niepełnosprawnych. Głównym celem powołania stowarzyszenia, które 15.10.2002 roku zostało wpisane do KRS, było i jest wspieranie działań zmierzających do pełnej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dotychczas najważniejszym naszym działaniem jest prowadzenie od 02.05.2004r, Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 60 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z terenu powiatu limanowskiego. Podejmujemy również szereg inicjatyw mających na celu zaangażowanie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczne poprzez organizację Integracyjnych Artystycznych Plenerów Ceramicznych, Jesiennych Pikników z Warsztatami, prowadzenie Teatru Kukiełkowego „Nowi Gotowi”. W ostatnim okresie podjęliśmy działania zmierzające do powstania Zakładu Aktywności Zawodowej - Domu Wypoczynkowego w Męcinie, w którym pracę znalazłyby osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Członkami stowarzyszenia są osoby, które mają duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Podczas realizacji naszych przedsięwzięć współpracujemy z różnymi instytucjami: Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Starostwem Powiatowym w Limanowej, Limanowskim Domem Kultury w Limanowej, Galerią Sztuki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.


Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Integracja osób zdrowych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
 2. Wszechstronna pomoc w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 3. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.
 4. Ochrona praw i godności, interesów osób niepełnosprawnych.
 5. Podniesienie świadomości społeczeństwa związanej z problematyką środowisk osób niepełnosprawnych
 6. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność na rzecz zbliżenia świata osób niepełnosprawnych i zdrowych, uznania przez ludzi zdrowych podmiotowości oraz zrozumienia wagi problemów ludzi niepełnosprawnych.
 2. Wspieranie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 3. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym np. ognisk, wycieczek, spotkań okolicznościowych, zawodów sportowych, spektakli teatralnych.
 5. Działania na rzecz powstania integracyjnego teatru lalkowego.
 6. Działania na rzecz powstania środowiskowej świetlicy integracyjnej.
 7. Włączanie się do ogólnospołecznych akcji realizujących cele stowarzyszenia.
 8. Wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, oraz innych form przekazu na temat integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie sesji warsztatów, szkoleń, obozów szkoleniowych i terapeutycznych dla rodziców, pracowników instytucji i placówek zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych.
 10. Rozwijanie współpracy z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi.
 11. Współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi, Kościołem Katolickim, innymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi, oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą w realizacji zadań na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 12. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami statutu.
 13. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe, bez możliwości podziału dochodu między członków stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności: działalność zespołów teatralnych, wydawanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, produkcja rozmaitych artykułów, edukacja, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania oraz pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania, w szczególności prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.
 15. Rozwijanie innych form działalności i inicjatyw, wynikających z celów statutowych.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.strona główna ... dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych mapa strony do gory do góry

© 2008-2021 remedium-tymbark.pl All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone     Ilość odsłon: